Podsumowanie 5 tygodnia rozwoju

Na początku piątego tygodnia zarodek ma ok. 6 mm długości. W ciągu najbliższych dni urośnie jeszcze o dalsze 3 mm. Dzięki obecności fałdu głowowego i ogonowego przybiera nieco zagięty kształt litery C. W trakcie piątego tygodnia nie zachodzą aż tak burzliwe zmiany w wyglądzie zewnętrznym zarodka, jak w tygodniu czwartym. Niemniej, można zauważyć, że aktualnie najszybciej rosnącą częścią ciała zarodka jest głowa – w związku z intensywnym rozwojem pęcherzyków mózgowych. Ciało zagina się jeszcze bardziej, tak że twarz dotyka wyniosłości sercowej.

Widoczne są trzy pary łuków gardłowych. Druga para rośnie najszybciej, przykrywając łuki leżące niżej. Powoduje to powstanie zagłębienia po obu stronach ciała – tzw. zatoki szyjnej. Zawiązki oka są coraz bardziej widoczne, ponieważ w ściance kubka ocznego zaczyna pojawiać się barwnik (ten sam barwnik, którego ilość –pewien czas po urodzeniu – zadecyduje o kolorze oczu: brązowe oczy mają go więcej!). Obecne są również pęcherzyki uszne i dołki nosowe.

Powstaje coraz więcej par somitów, jednak od tego etapu ciężko jest je zróżnicować, dlatego przestają być przydatnym kryterium w określaniu wieku zarodka. Grzebienie śródnercza widoczne są jako dwa podłużne uwypuklenia ciała zarodka.

Pojawiają się zawiązki kończyn dolnych, a kończyny górne przybierają płetwiasty kształt. Zaczynają pojawiać się też zarysy promieni, które wkrótce rozdzielą poszczególne palce. Na tym etapie ogon wciąż jest obecny 🙂

Należy pamiętać jeszcze o tym, że w 5. tygodniu:

-w sercu zaczynają wyrastać przegrody, dzięki którym po urodzeniu mamy prawy i lewy przedsionek oraz prawą i lewą komorę;

– pączek płucny dzieli się na dwa pączki oskrzelowe, które wnikają w specjalne kanały (dzięki temu mamy jamę opłucnej);

– pojawiają się przewody śródnercza, które przez najbliższe tygodnie będą spełniać funkcję nerki;

– wątroba powiększa się i zaczyna wytwarzać komórki krwi;

– tworzą się zawiązki trzustki i śledziony;

– zachodzi intensywny rozwój narządu gardłowego (źródła przeróżnych elementów naszej szyi i dolnej części głowy) oraz twarzy;

– nieśmiało zaczynają pojawiać się pierwsze połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi – SYNAPSY, które mają kluczowe znaczenie w przekaźnictwie wszelkich sygnałów w układzie nerwowym

(na rysunku uwzględniono tylko niektóre układy)