Pierwsze dni życia. Droga do macicy.

A więc stało się. Materiał genetyczny zygoty, pierwszej komórki nowego organizmu, będzie taki sam w każdej komórce ciała. Niepowtarzalny i fascynujący, bo w nim zapisane jest wiele cech fizycznych człowieka. Już teraz zdeterminowane : kolor oczu, rysy twarzy, płeć, barwa głosu, jakie będzie miało płaczące dziewięć miesięcy później maleństwo.

Przez kilka pierwszych od zapłodnienia dni życia, zadaniem nowej istoty będą podziały komórkowe (tzw. bruzdkowanie) i jednoczesne przesuwanie się wzdłuż jajowodu do jamy macicy.

Pierwszy podział zygoty na dwie komórki (tzw. blastomery) zachodzi już po 30 godzinach od zapłodnienia.

Około czwartego dnia rozwoju, zarodek złożony z 12-16 komórek (MORULA), dotrze do jamy macicy. Tymczasem, przesuwanie bruzdkującego jaja wzdłuż jajowodu zachodzi dzięki ruchom mięśniówki jajowodu i ruchom rzęsek komórek, które wyścielają jego ścianę. W czasie swojej podróży na miejsce przeznaczenia, zapłodniona komórka jajowa korzysta z własnych zapasów odżywczych oraz z substancji rozpuszczonych w wydzielinie jajowodu. Osłona przejrzysta, która otaczała komórkę jajową, ochrania teraz zarodek przed wszelkimi niebezpieczeństwami, które mogłyby go spotkać podczas jego wędrówki przez jajowód: urazami mechanicznymi, zakażeniem, pożarciem przez komórki odpornościowe matki. Osłonka uniemożliwia też zwiększenie objętości bruzdkującego jaja. W związku z tym, średnica 16-komórkowej moruli, która dotrze do jamy macicy, będzie wynosić wciąż tyle samo, co średnica komórki jajowej – czyli ok. 150 mikrometrów.

CO Z TYMI BLASTOMERAMI?

Każda spośród ośmiu pierwszych komórek nowego organizmu jest totipotencjalna. Oznacza to, że gdyby od grupy oderwał się jeden blastomer, mógłby bez problemu sam dać początek nowemu organizmowi – bo ma jednakowy jak zygota potencjał do różnicowania się w każdy rodzaj komórek. Dowodem na to są jednojajowe ciąże wielopłodowe: gdy po zapłodnieniu jednej komórki jajowej przez jeden plemnik, powstaniu jednej zygoty i jej kilku pierwszych podziałach, blastomery dzielą się na dwie grupy komórek, z których każda rozwinie się w nowy organizm. Powstanie ciąży bliźniaczej jest możliwe również dlatego, że przez pierwsze kilka dni blastomery luźno przylegają do siebie – łączą je tylko oddziaływania jonowe.