O NAS

Dowiedzieliście się już trochę, o czym będzie nasz blog. Teraz czas na poznanie redaktorów.  Nasz zespół to: Alicja, Paulina i Weronika – studentki kierunku lekarskiego oraz Edyta i Joanna – studentki położnictwa. Studiujemy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Należymy do Studenckiego Koła Naukowego Embriologia przy Zakładzie Embriologii. Jak sama nazwa wskazuje, działalność naszego koła związana jest z rozwojem prenatalnym człowieka

Być może brzmi to bardzo poważnie i kojarzy Ci się tylko z trudnym słownictwem oraz skomplikowanymi procesami, jednak w ramach działalności naszego koła staramy się w jak najprostszy sposób przekazać nabytą wiedzę. Zaczynając od najmłodszych, w nawiązaniu współpracy z fundacją „Trzeźwość” udało nam się stworzyć projekt warsztatów „W ciąży ani kieliszka” dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W przeciągu niecałych dwóch lat przeprowadziłyśmy ponad 300 lekcji. Celem warsztatów jest uświadomienie, jak bardzo niekorzystnie alkohol wpływa na dziecko w łonie mamy. Omawiamy pokrótce kolejne etapy rozwoju prenatalnego, a następnie pokazujemy skutki braku abstynencji w ciąży oraz opowiadamy o najcięższym powikłaniu – Płodowym Zespole Alkoholowym (FAS- Fetal Alcohol Syndrome).

Bierzemy również udział w akcjach organizowanych przez naszą uczelnię, takich jak: Medyczny Dzień Nauki czy Piknik na Zdrowie. W tych wydarzeniach wychodzimy bardziej do osób w wieku prokreacyjnym (rozrodczym). Promujemy prawidłowe przygotowanie się do ciąży obojga przyszłych rodziców, aby dziecko, które się urodzi było zdrowe. We wrześniu tego roku wzięłyśmy udział w festynie zorganizowanym z okazji obchodów Światowego Dnia FAS pt. „Mamusiu nie częstuj mnie alkoholem” w Starogardzie Gdańskim, podczas którego w formie zadań i zabawy pokazywałyśmy dzieciom i dorosłym, jak rozwija się człowiek w brzuchu mamy oraz omawiałyśmy znaczenie odstawienia alkoholu przez obojga rodziców jeszcze przed poczęciem.

Cały czas uaktualniamy swoją wiedzę przygotowując wewnętrzne prezentacje. W tym roku były one prezentowane na temat chorób genetycznych i opieki perinatalnej w indywidualnych przypadkach. Staramy się również wgłębić w temat hospicyjnej opieki perinatalnej, która nie jest jeszcze wystarczająco rozpowszechniona. Aby zrealizować ten cel część z nas wzięła udział w VI sympozjum naukowym z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”

Teraz postanowiłyśmy dzielić się naszą wiedzą z Wami. Mamy nadzieję, że dzięki temu lepiej zrozumiecie te wyjątkowe procesy, które doprowadziły do naszych narodzin.