Narząd gardłowy, płuca – dalsze zmiany w 7 tygodniu.

OKOLICA JAMY USTNEJ I TWARZY
Zanika przewód tarczowo-językowy, który początkowo łączył przemieszczający się zawiązek tarczycy z rozwijającym się w dolnej części jamy ustnej językiem. Tarczyca, tworząca dwa płaty i cieśń, osiąga swoje ostateczne położenie w przedniej części szyi, poniżej kości gnykowej.
Morfologicznie ukształtowany jest język zbudowany z nasady i trzonu.
W rozwoju twarzy następuje połączenie obu fałdów nosowych środkowych z wyniosłościami szczękowymi, w efekcie czego rozwija się warga górna.

ROZWÓJ OKOLICY GARDŁA NA ETAPIE 7 TYGODNIA. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TKANKI WYWODZĄCE SIĘ Z EKTODERMY, RÓŻOWYM – Z MEZODERMY, A ŻÓŁTYM – Z ENDODERMY.

UKŁAD ODDECHOWY
Płuca nadal znajdują się w rzekomo-gruczołowym stadium rozwoju. Potrwa ono do 17 tygodnia po zapłodnieniu – przez ten okres dziecko (jeśli urodziłoby się przedwcześnie) nie byłoby zdolne do życia, właśnie przez niedojrzałość płuc. Drzewo oskrzelowe wciąż dzieli się dychotomicznie – kolejne pączki nadal dzielą się na dwa następne. Podziały te ułatwia mezenchyma (mezoderma) wnikająca w bruzdę powstałą w miejscu rozgałęzienia.

SKÓRA
Warstwa rozrodcza ektodermy wytwarza kolejne warstwy. W 7 tygodniu do naskórka przywędrowują komórki dendrytyczne (Langerhansa). Pochodzą z mezenchymy, z prekursorów szpiku kostnego. Należą do układu immunologicznego – są to tzw. komórki prezentujące antygen.

JAMY CIAŁA
W 7 tygodniu błony opłucnowo-osierdziowe (oddzielające jamę osierdzia od jam opłucnej) łączą się z mezodermą zlokalizowaną brzusznie w stosunku do przełyku -> powstają trzy jamy: jama osierdzia i dwie jamy opłucnej.