7 tydzień czas zacząć! Układ pokarmowy i moczowo-płciowy

W 7. tygodniu rozwoju przełyk zarodka jest już znacznej długości! To wszystko przez dynamiczny wzrost okolicy głowowej, a także wzrost serca i płuc oraz ich zstępowanie coraz niżej. Gdy zarodek miał 5 mm, jego przełyk był długości 450µm, a terazgdy ma już 10 mmjego przełyk osiągnął długość 2mm! Czyż to nie dynamiczny rozwój?Najszybciej rośnie część przełyku przylegająca do żołądka. Jeśli chodzi o końcowy odcinek przewodu pokarmowego , to w 7. tygodniu rozwoju rozpoczyna się rozwój odbytu. Pamiętacie z pewnością, że na początku jelito pierwotne zakończone jest błoną stekową, która zamyka stek. Teraz, wspomniana w poprzednich wpisach PRZEGRODA MOCZOWOODBYTNICZA, dochodzi do błony stekowej i dzieli stek na dwie części: kanał odbytowoodbytniczy i zatokę moczowopłciową. Dzięki temu struktury układu moczowopłciowego i pokarmowego zostają rozdzielone. Powstają również: błona moczowopłciowa i błona odbytowa rozdzielone KROCZEM (patrz rysunek).

Przekrój przez dolną część ciała 6-tygodniowego zarodka (pominięto zawiązki górnych dróg moczowych)

Przekrój przez dolną część ciała 7-tygodniowego zarodka (pominięto zawiązki górnych dróg moczowych)

ZATOKĘ MOCZOWOPŁCIOWĄ, która została wydzielona ze steku, można podzielić na trzy części. Część pęcherzowa (głowowa) – utworzy pęcherz moczowy. Początkowo łączy się on z OMOCZNIĄ, z której powstanie łącznotkankowy sznurmoczownik. Po porodzie przekształci się on w więzadło pępkowe pośrodkowe, łączące pęcherz z pępkiem (o tym wspominaliśmy już przy okazji 6. tygodnia). Natomiast części: miedniczna (środkowa) i płciowa/prąciowa (ogonowa) biorą udział w tworzeniu cewki moczowej.

Przekrój przez dolną część ciała 6-tygodniowego zarodka

U zarodków płci męskiej gonada zaczyna różnicować się w jądro. Sznury płciowe zostaną oddzielone od nabłonka torebką włóknistą, tzw. osłonką białawą. Rozwijające się sznury płciowe utworzą kanaliki kręte, proste i sieć jądra. U zarodków żeńskich natomiast, za kilka tygodni w gonadach zaczną się różnicować struktury charakterystyczne dla jajnika.

Początkowo zarówno zarodki męskie, jak i żeńskie mają po dwie pary przewodów płciowych: przewody śródnercza (Wolffa) i przewody przyśródnerczowe (Mullera). W dalszym rozwoju u zarodków męskich testosteron stymuluje rozwój przewodów śródnercza w przewody najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne i przewody wytryskowe. U zarodków żeńskich zaś, w dalszym rozwoju przewody przyśródnerczowe utworzą jajowody, macicę i górną część pochwy.